Vill Ni expandera Ert företag
till den tyska marknaden?

25 års erfarenhet från insatser på den tysktalande marknaden ställes till förfogande för att med
denna utgångspukt kunna diskutera vilka modeller
som passar för varje enskilt fall.
-Leif Fogelberg, 10 februari 2013.

Tidigare kunder

Stor erfarenhet av den tyska marknaden

Många likheter

Tyskar såväl som schweizare och österrikare har många likheter med svenskar – många värderingar är också lika, men det straffar sig om man utgår därifrån att det enbart är språket som skiljer.

Personligt kontaktnät

I ett personligt kontaktnätverk finns specialister inom olika typer av konsultering, såväl inom HR som juridik och skatter och försäljning. Sedan flera år medlem i Schwedische Handelskammer in Deutschland (Düsseldorf).

Språkkunskaper

Efter att ha bott i Tyskland i över 20 år kommunicerar jag flytande på flera språk, däribland först och främst på svenska, tyska och engelska.

Tyskland är Europas centrum

Om Du är intresserad att expandera Dina affärer leder inga väger förbi den tyska marknaden! Enbart i Tyskland lever 80 miljoner människor- en otrolig konsumtionspotential. Lägger vi där till de tysktalande innevånarna i Schweiz, Österrike och vissa regioner inom Tjeckien och Slovakien är den totala
tysktalande befolkningen i Europa nästan 100 miljoner människor,
vilket betyder mer än 10 gånger den svenska.

Lyckad etablering kräver timing

I Tyskland finns olika konsultföretag och intresseorganisationer till förfogande.
Exempelvis den svenska Handelskammaren, belägen i Düsseldorf. Hur och när
kontakter med dessa kan leda till en lyckad etablering är självfallet en viktig fråga. Svaret kan ej standardiseras och vad som i vissa fall kan vara riktigt, kan för andra fall vara helt fel – eller mycket dyrbart.